Inn på tunet

Inn på Tunet er et satsingsområdet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Vi har pr i dag 43 gårdsbruk i Oslo og Akershus som er godkjent eller som er under godkjenning som Inn på tunet-tilbydere av Matmerk.  Les mer om sertifiseringsordningen hos Matmerk

Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse/sosial-, eller arbeids- og velferdssektorene. - Med gårdsdrift, dyr og natur som ramme er målet med tjenestene mestring, utvikling og trivsel.

Fylkesmannen skal sammen med Innovasjon Norge, Akershus Fylkeskommune, NAV, kommunene og næringslivsaktører bidra til å tilrettelegge og utvikle kvalitetssikrede Inn på tunet tjenester til beste for samfunnet. Den kommunale landbruksforvaltning vil gi råd og informasjon om Inn på tunet. Etablererveiledningstjenesten i Oslo og Akershus er et offentlig tilbud til deg som ønsker å starte egen Inn på tunet virksomhet.

                                                

 (Opphavsrett: Landbruks- og matdepartementet) (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

(Opphavsrett: Landbruks- og matdepartementet) (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

 

Kontaktpersoner

Lenker