Mat og reiseliv

Foto: CH - Visitnorway.com
Foto: CH - Visitnorway.com

Oslo og Akershus har Norges største nærmarked for gårds- og utmarksopplevelser. Veksten i reiselivsnæringen er størst innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Reiselivsbedrifter i landbruket er en del av dette.

Med landbruksbasert reiseliv mener vi reiselivsprodukter basert på landbrukets ressurser både på landbrukseiendommen og i utmark.

Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge (Innovasjon Norge, 2014: Turistundersøkelsen sommersesongen 2014) viser at det er økende etterspørsel etter genuine opplevelser, og at både norske og utenlandske turister ønsker et større mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke som opplevelse.

Det er behov for flere gode produkter av høy kvalitet i det landbruksbaserte reiselivet. Innovasjon Norge kan gi støtte til prosjekter som skal utvikle produkter til å bli en ettertraktet opplevelse for norske og internasjonale turister.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal gjennom rådgivning, samarbeid og finansiering:

  • Tilrettelegge for utviklingsprosjekter innenfor det landbruksbaserte reiselivet
  • Tilrettelegge for nettverk og klynger innenfor næringen
  • Bidra til flere innovative bedrifter og økt næringsaktivitet
05.04.2017

Hvordan drive en kurs- og konferansegård?

Nå har du som ønsker å drive kurs- og konferansetilbud på din gård mulighet til å bli med på en kursserie i 3 deler.


31.01.2017

Stor suksess på Grüne Woche nok en gang

Den norske deltagelsen på Grüne Woche er et viktig ledd i merkevarebyggingen av Norge som mat- og reiselivsnasjon. Etter antallet besøkende på den norske standen å dømme, er vi på god vei.


23.08.2016

Ønsker flere bønder som vil satse på Bed & Breakfast

Nye bønder inviteres med når satsingen på utvikling av Bed & Breakfast på gård nå videreføres. I tillegg til overnattingstilbud og hvordan man skal få til et godt kvalitetsarbeid knyttet til disse, er mat et viktig fokus.