Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.

Veilederen erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss.

Her får du en innføring i gjeldende regelverk og problemstillinger om bygging og andre tiltak på gården og landbruket.
Veilederen tydeliggjør handlingsrommet til kommunene.
Den er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.