Færre og større gårdsbruk i Akershus

I nyere tid har landbruksforetakene i Akershus aldri vært så få og så store som i 2016. Dette kommer fram i fersk rapport fra Fylkesmannen.

I år 2000 var antallet landbruksforetak i drift 3 055. 17 år senere var antallet redusert med 33 % til 2 036 foretak. I det samme tidsrommet var foretakene blitt 45% større i det gjennomsnittsarealet per foretak var økt fra 260 til 376 dekar.

Disse og mange andre fakta er samlet i rapporten «Landbruket i Akershus», som beskriver status og utviklingstrekk i Akershuslandbruket. Rapporten viser blant annet hva- og hvor mye som blir produsert i jord- og husdyrbruket og i skogbruket, og hvor stor førstehåndsverdien av produksjonen er.

Rapporten, som er produsert av Fylkesmannen, kan du kan laste ned via lenken i høyre marg.

Kontaktpersoner