Informasjon om drenering

I 2013 er det avsatt 100 millioner i tilskudd til drenering. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har derfor laget en brosjyre om drenering, som vi mener kan være til hjelp, enten du vil søke om tilskudd eller ikke. 

Brosjyren informerer om ulike dreneringsproblem og -løsninger, og er særlig myntet på de som vil vurdere å søke om tilskott til drenering, nå det kommer i 2013.

I infoheftet tas det opp tema som; vurdering av dagens tilstand, hva man bør velge i forhold til profilering, omgraving eller rørgrøfter. Brosjyren går videre inn på mer spesifikke ting som grøfteavstand, økonomi og krav til plan. Det gis og eksempler på hvordan et kart kan se ut, og hva som bør være med i et kostnadsoverslag.


Regelverket for tilskuddet er nå klart og er publisert på våre nettsider til Fylkesmannen. Her kan du lese mer om krav til plan, vilkår og tilskuddssatser. Les mer her.
Brosjyren kan lastes ned ved å klikke på lenken i høyremargen.


Brosjyren er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, og finansiert av Statens landbruksforvaltning.Forfattere av brosjyren er: Audun Grav, Anne Grete Rostad, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Anders Mona i norsk landbruksrådgivning NT. Faglige støttespillere har ellers særlig vært Are Johansen/NLR Lofoten, Svein Skøien/Fylkesmannen i Østfold, Jon Randby/Fylkesmannen i Vestfold, Per Rønneberg Hauge/Fylkesmannen i Buskerud.

Kontaktpersoner