Landbrukseiendommer

Omsetning av landbrukseiendommer er regulert av flere lovverk med tilhørende rundskriv og retningslinjer. Landbruksdirektoratet har en nettside som gir oversikt over hva du må tenke på ved kjøp og salg av landbrukseiendom. Se lenke til Landbruksdirektoratet i høyre marg.

 


Kontaktpersoner