Invitasjon til ammekuskole

Velkommen til kurs rettet mot nyetablerte ammekubesetninger hvor mange har liten erfaring og kompetanse på ammekuproduksjon

Kurset foregår på Grønt Fagsenter på Hvam over to kvelder 21.11 og 5.12. 

Storfekjøttsatsinga er en felles satsing mellom Hedmark og Oslo/Akershus, hvor flere aktører, som TYR, Tine, NLR, Fylkesmannsembetene, Nortura m.fl., ønsker å bidra til økt storfekjøttproduksjon i regionen. Les mer i programmet som kan lastes ned i fra høyre marg.