Husdyrkonsesjon

Fylkesmannen har ansvar for husdyrkonsesjonsloven, som begrenser hvor store mengder svine- og fjørfekjøtt som kan produseres hver enkelt landbrukseiendom.

Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om husdyrkonsesjon. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på mange gårdsbruk landbrukseiendommer. 

Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Kontaktpersoner