Erstatning etter offentlig pålegg

Erstatning kan gis til jord- og husdyrforetak som mottar offentlig pålegg fra Mattilsynet.

Formålet med ordningen er å bekjempe planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempningstiltak.

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner sendes til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner