Kommunesamling lov- og tilskuddsforvaltning i jordbruket

Dato:
6. juni 09:00 - 14:30
Sted:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommuneansatte
Påmeldingsfrist:
05.06.2018 00:00:00

Tema: Aktuelle temaer lov og tilskuddsforvaltning i jordbruket

Samlingen vil bli holdt på rom 525 i 5. etasje i Fylkesmannens lokaler.

Landbruksdirektoratet (Ldir)vil være til stede hele dagen.

Program:  

Kl.

Tema

Foredragsholder

09.00-09.15

Innledning v/ møteleder

 

09.15- 10.00

Endringer i reglene om priskontroll

Ldir

10.15-11.00

Endringer i konsesjonslov, jordlov, odelslov.

Ldir

11.00-11.45

Lunsj

 

11.45-12.30

Landbruksbegrepet i arealformålet i LNF og andre spørsmål tilknyttet landbrukslovene

 Ellen Nitter Hauge/ Ldir

 

12.45-13.30

Pt-Estil

Kay Henrik Bucher fra Fylkesmannen i Østfold og Daniel Giske

13.45-14.30

Gjødslevareforskriften m.m

Trond Løfsgaard

I forbindelse med at det er siste året med fagsamlinger for bare kommuner i Oslo og Akershus, da vi blir ett nytt embete fra 2019,vil vi gjøre litt stas på dere med noe ekstra godt å spise til kaffien!

Dato:
6. juni 09:00 - 14:30
Sted:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommuneansatte
Påmeldingsfrist:
05.06.2018 00:00:00