Samling for barnehagemyndighetene

Dato:
1. juni 08:30 - 15:00
Sted:
Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommuner i Akershus og bydeler i Oslo
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:59:00

Fylkesmannen ønsker velkommen til samling for barnehagemyndighetene i Oslo og Akershus fredag 1. juni 2018 på Grand Hotel i Oslo. 

Samlingen gjennomføres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og skal bidra til å styrke barnehagemyndighetens arbeid ut mot kommunale og private barnehager i egen bydel og kommune.

Tema for samlingen er barnehagemyndighetens oppgaver og rolleforståelse, risikovurderinger, veiledning og tilsyn. Samlingen vil også ta for seg utvalgte tema innen barnehagemyndighetens godkjenningspraksis.

Hver bydel i Oslo og hver kommune i Akershus og kan delta med to representanter.

 

 

 

Dato:
1. juni 08:30 - 15:00
Sted:
Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommuner i Akershus og bydeler i Oslo
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:59:00