Regelverksamling om opplæringsloven kapittel 9A

Dato:
28. august - 29. august
Sted:
Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Rektorer, representanter for skoleeiere, PPT, læringsmiljøteam
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 15:00:00

Invitasjon til regelverksamling om elevenes skolemiljø 28. og 29. august 2018.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til regelverksamling om opplæringsloven kapittel 9A. Samlingene er en oppfølging av regelverkssamlingene som ble holdt sommer/høst 2017.

Målgruppe:

  • Rektorer

I tillegg inviteres inntil 20 personer fra Oslo og fra Akershus fylkeskommune og inntil 10 personer fra hver kommune i Akershus (representanter for skoleeiere, PPT, læringsmiljøteam m.m.)

Tid:     Tirsdag 28. august og onsdag 29. august 2018, kl 0900 - 1500

Sted:   Oslo Kongressenter, Youngsgate 21, Oslo

Programmet er likt begge dagene:

- 09:00   Velkommen

            "De voksne så liksom bare forbi"

v/Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, Universitetet i Agder

- 12:00   Lunsj

- 13:00   Kapittel 9A - om regelverket og de erfaringer Fylkesmannen har gjort seg så langt

- 15:00   Vel hjem!

Det er plass til 400 mennesker per dag.

Vi oppfordrer kommunene til å komme samlet.

Påmeldingsfristen er utvidet til 20. august 2018.

Påmeldingen er bindende.

Evt. forfall må straks meldes til Birthe Sønnesyn

Navn
Arbeidsgiver
E-postadresse
Når ønsker du å delta?
*
Merknader (feks. allergier, spesielle behov)
 
Dato:
28. august - 29. august
Sted:
Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Rektorer, representanter for skoleeiere, PPT, læringsmiljøteam
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 15:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter