Grunnkurs i økonomisk rådgivning - AVLYST

Dato:
13. februar - 14. februar
Sted:
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
NAV-veiledere, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV

Grunnkurset er dessverre avlyst - vi håper å få satt det opp senere i år.

Økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning, er en del av kjerneoppgavene til sosialtjenesten i NAV og spiller en viktig rolle som et av flere tiltak overfor den enkelte for å kunne overvinne en vanskelig livssituasjon.

Det er kommunene som har ansvaret for nødvendig opplæring til alle ansatte ved Nav-kontoret innen økonomisk rådgivning. Fylkesmannens grunnkurs gir deltakerne grunnleggende kunnskap om saksbehandlingen, om rolleforståelse, metoder, juridiske og økonomiske forhold, slik at de kan bistå kommunens innbyggere i en vanskelig økonomisk situasjon. Det planlegges å følge opp grunnkurset med et videregående kurs i april 2018.

Kursholdere er juristene Hallvard Øren og Inger Margrethe Juvshol ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Målgruppe
Målgruppen er NAV-veiledere, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV.

Kurset vil være relevant for ansatte i mottak og i oppfølgingsavdeling, både for generalister og nyansatte spesialister.

Også ansatte i andre kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning kan delta.

Praktisk info:

Påmeldingsfrist: 15. januar 2018.  - Inntil videre avlyst.

Ved stor påmelding vil Fylkesmannen forbeholde seg retten til å prioritere slik at flest mulig kommuner og NAV kontor kan delta.

Egenandel: Kurset (overnatting og mat) må dekkes av den enkelte med kr 2 485,- pr deltaker. Reisekostnader kommer i tillegg.

Buss går fra Oslo Bussterminal (buss nr. 200). Busstider: http://www.brakar.no/rutetabeller

Informasjon om hotellet www.sundvolden.no

Dato:
13. februar - 14. februar
Sted:
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
NAV-veiledere, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV

Dokumenter