Fagsamling om storsalamander

Dato:
12. mars 09:30 - 15:30
Sted:
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo (ved sentralbanestasjonen)
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Miljørådgivere hos Fylkesmenn og kommuner, konsulenter og kartleggere som gjør feltarbeid i dammer og vann
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 23:30:00

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for å følge opp handlingsplan for storsalamander. Fagsamlingen er en arena for å dele informasjon som er nyttig for forvaltningen av storsalamander.

Seminaret er gjennomført. Presentasjoner fra seminaret kan lastes ned i menyen til høyre. 

Sommeren 2017 ble soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), som har forårsaket nedgang i amfibiebestander verden over, funnet i Akershus. Det er viktig å hindre spredning av denne soppen og sørge for at informasjon spres til forvaltere og til de som er ute og kartlegger natur. Dette blir et viktig tema for årets samling.

Årets seminar vil ha følgende hovedtemaer:

  • Forvaltning av storsalamander
  • Sykdomstrusler hos amfibier
  • Ulovlig fiskeutsettinger i salamanderdammer
  • Bruk av miljøDNA i kartlegging

Program finner du i lenken på høyre side.

Fagsamlingen er gratis. Vi har begrenset med plasser og samlingen kan fort bli full. Du vil derfor motta en e-post etter påmeldingsfristens utløp med beskjed om du har fått plass.

Dato:
12. mars 09:30 - 15:30
Sted:
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo (ved sentralbanestasjonen)
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Miljørådgivere hos Fylkesmenn og kommuner, konsulenter og kartleggere som gjør feltarbeid i dammer og vann
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 23:30:00

Kontaktpersoner