Boligsosial konferanse Akershus 2018

Dato:
24. september 09:00 - 26. september 09:30
Sted:
DFDS Seaways
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (ledere, fagansvarlige og utøvere) som arbeider med planarbeid, folkehelsearbeid og boligsosiale tjenester

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i kommunene i Akershus.

Fylkesmannens sosial- og familieavdeling, miljøvernavdeling og helseavdeling arrangerer denne konferansen i samarbeid med Husbanken.

Sammenhengen mellom folkehelse, planarbeid og boligsosialt tjenestetilbud til innbyggerne vil være i fokus på konferansen. Det er et viktig signal om at kommunene i større grad må ta boligsosiale hensyn i planarbeidet sitt. Samtidig skal kommunene gi et godt boligsosialt tjenestetilbud til de innbyggerne som trenger det. Det skal da være særlig fokus på utsatte grupper i kommunene. Dette arbeidet skal bidra til god folkehelse for innbyggerne i kommunene.

Konferansen vil ha innhold som kobler det overnevnte sammen, og skal gi inspirasjon og ny kunnskap til deltakerne.

Konferansen arrangeres 24.- 26. september 2018 på DFDS tur/retur Oslo-København, med ankomst til Oslo igjen om morgenen 26. september. 25. september ligger skipet til kai i København.

Målsettingen med konferansen er å gi faglig påfyll innen det boligsosiale arbeidet. Programmet følger den malen konferansen har vært arrangert på siste årene. Det er dessuten lagt til rette for nettverksbygging og utveksling av erfaringer mellom faggruppene internt i kommunen og mellom kommunene.

For å sikre bredest mulig påmelding fra alle kommunene bes det om hver enkelt kommune koordinerer hvem som skal delta på konferansen. Ved stor påmelding vil det bli lagt vekt på å få variert deltakelse fra flest mulig kommuner. Vi oppfordrer kommunene til å melde på deltakere innen både plan-arbeid, folkehelsearbeid og boligsosial tjenesteyting (Nav, boligkontor mv.) Ved stor påmelding må vi gjøre prioritering av deltakelse, og ber kommunene som melder på mange deltakere om å sende en prioritering til Fylkesmannen.

Påmelding på denne lenken

Påmeldingsfrist 23.8.2018

Det er egenandel med kr 500,- pr. deltaker.

Egenandelen betales til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi sender ut faktura etter endelig deltakerliste er bekreftet etter fristen 23.8. Vi ber om at det samordnes med felles faktura for alle fra samme kommune og at fakturaadresse registreres ved påmelding.

Program er nå klart og ligger i høyre meny. Det er også sendt ut til deltakere.

Dato:
24. september 09:00 - 26. september 09:30
Sted:
DFDS Seaways
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (ledere, fagansvarlige og utøvere) som arbeider med planarbeid, folkehelsearbeid og boligsosiale tjenester