Besøkte Nesodden kommune

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

I dag har hun besøkt Nesodden kommune, sammen med deler av sin ledergruppe. Kommunen og Fylkesmannen har diskutert blant annet følgende temaer: 

  • Befolkningsutvikling
  • Arealplanlegging
  • Kommuneøkonomi
  • Barn og unge
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Integrering og opplæring av flyktninger
  • Psykososialt skolemiljø