Informasjon om innbyggerundersøkelsene

Opinion AS ringer i disse dager innbyggere i utvalgte områder for å høre deres mening om eventuelle grensejusteringer mellom Nes og Sørum og Ås og Nordre Follo.

- Først og fremst vil vi understreke hvor viktig det er for oss å involvere innbyggerne i begge disse grensejusteringssakene, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla, som leder arbeidet med utredning av grensejusteringer hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det skal være mulig å få si sin mening på flere måter.

  • Vi arbeidet tett med folkevalgt og administrativ ledelse i kommunene da vi la opp prosessen.
  • Vi har møtt innbyggere på folkemøter.
  • Vi legger/har lagt kunnskapsgrunnlag ut på bred høring.
  • Vi foretar innbyggerundersøkelser.
  • Møter med kommunene planlegges før vi sender vår endelige uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ekspertisen hjelper oss

Vi har engasjert meningsmålingsbyrået Opinion for å sikre kvaliteten på innbyggerundersøkelsene. Det er viktig å få frem at innbyggerundersøkelsene ikke er folkeavstemninger, men sannsynlighetsundersøkelser. I sannsynlighetsundersøkelser ringes bare et representativt utvalg, før byrået lager en analyse basert på svarene de får. Opinion har altså ikke behov for å nå absolutt alle for å kunne levere et sikkert resultat, men jo flere som spørres, jo lavere feilmargin.

- Vi ønsker selvsagt lavest mulig feilmargin i undersøkelsen og har derfor bedt om at Opinion ringer alle tilgjengelige telefonnummer og mobilnummer til innbyggere over 18 år i direkte berørte områder inntil ti ganger, sier Vikla.

Opinion har også vært til god hjelp for å sikre at spørsmålene som stilles i undersøkelsen er metodisk gode og kvalitetssikret.

Ta telefonen

Byrået ringer fra nummeret 61 40 01 09 og vi oppfordrer alle til å ta telefonen. Opinion lager rapporter fra intervjuene med blant annet analyser av resultatene. Rapportene fra innbyggerundersøkelsene inngår i en helhetsvurdering, sammen med kunnskapsgrunnlagene, høringsinnspill med mer.

I Nes og Sørum ringer de fra 29. januar til 10. februar. Her skal rapporten fra undersøkelsen være klar i uke 8. Direkte berørte områder er grunnkretsene Auli og Rånåsfoss.

I Ås ringer byrået mellom 5. – 17. februar. Direkte berørte områder er områder øst for ny trasé for E18 i grunnkretsene Sjøskogen Nøstvedt, Solbergskogen/Tamburbakken, Nygårdsåsen, Holstad, Østensjø og Skuterud. Se illustrasjon.

Ikke fått telefon?

Vi vet at noen ønsker veldig sterkt å få denne telefonen, men så er de blant dem uten tilgjengelig telefonnummer registrert på adresser i berørte områder. Vi vil at alle som ønsker det, skal bli hørt, og åpner derfor for at disse kan melde sine meninger som høringsinnspill.

- Det er først og fremst kunnskapsgrunnlagene om grensejusteringer som er på høring, men vi vet at mange benytter anledningen til å si sin mening generelt, og disse innspillene registrerer vi samlet i vår gjennomgang av høringen, sier Vikla.

Ås/Nordre Follo: Om du ikke har fått telefon innen den 18. februar, men mener du burde fått det, oppfordrer vi til å gi innspill i høringen, som vil være åpen helt til 2. mars. Gå til side for høringen.

Nes/Sørum: Om du ikke har fått telefon innen den 11. februar, men mener du burde fått det, kan du ta kontakt med oss og sende et forsinket høringsinnspill. Den brede høringen av kunnskapsgrunnlagene for Nes og Sørum ble avsluttet 31. januar, og skjema på nett er derfor ikke tilgjengelig.

Merk at disse innspillene ikke påvirker resultatet av innbyggerundersøkelsen, men registreres som innspill i høringen. 

Kontaktpersoner