Besøker Oppegård kommune i dag

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

I dag, 23. november besøker hun Oppegård kommune, sammen med deler av sin ledergruppe.

Kommunen og Fylkesmannen har lagt opp til å diskutere blant annet følgende temaer: 

  • Kommuneøkonomi
  • Barn og unge
  • Integrering og opplæring av flykninger
  • Arealplanlegging og befolkningsutvikling

Besøket avsluttes med et besøk på på Greverud sykehjem.

Besøk i Oppegård: På bildet ser vi fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mellom ordfører Thomas Sjøvold (til venstre) og konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler

Besøk i Oppegård: På bildet ser vi fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mellom ordfører Thomas Sjøvold (til venstre) og konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler

Besøk i Oppegård: På bildet ser vi fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mellom ordfører Thomas Sjøvold (til venstre) og konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler

Kontaktpersoner