Besøker Fet kommune

Kommunevåpen Fet
Kommunevåpen Fet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

Onsdag 25. oktober besøker hun Fet kommune, sammen med deler av sin ledergruppe.

Kommunen og Fylkesmannen har lagt opp til å diskutere følgende temaer: 

  • Befolkningsutvikling
  • Arealplanlegging
  • Kommuneøkonomi
  • Barn og unge, folkehelse
  • Bosetting og integrering av flyktninger

Besøket avsluttes med en befaring ved Pålsetunet bo- og behandlingssenter.