I dag er fylkesmannen og hennes ledergruppe på kommunebesøk til Hurdal

Valgerd Svarstad Haugland synes det er viktig å reise ut til kommunene og bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

Denne gangen står Hurdal for tur, og fylkesmannen ser frem til en hyggelig dialog og samtale rundt aktuelle temaer som er viktig for kommunen og fylkesmannens myndighetsutøvelse. 

Kommunen har i samarbeid med fylkesmannen kommet frem til følgende program for besøket:  

  • Velkommen ved ordfører Runar Bålsrud
  • Hurdal kommune, bærekraftsatsning, regionalt/interkommunalt samarbeid ved ordfører  
  • Økonomi ved rådmann Hans Petter Karlsen
  • Sektor Miljø og samfunn informerer, med fokus på arealplanlegging og befolkningsutvikling ved sektorleder Odd Sverre Buraas
  • Sektor Levekår informerer, med fokus på barn og unge ved sektorleder Janne Lind
  • Oppklarende spørsmål/tilsvar ved ordfører
  • Bosetting, integrering og opplæring flyktninger ved personal- og organisasjonssjef Ben-Sigvald Thomas Daniel Liknes  
  • Fylkesmannens forventninger
  • Oppsummering og avslutning ved ordfører

Besøket avsluttes med befaring og omvisning i Økolandsbyen ved Simen Torp.

Kontaktpersoner