Besøker Enebakk kommune i dag

Kommunevåpen: Enebakk
Kommunevåpen: Enebakk

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

I dag besøker hun Enebakk kommune, sammen med deler av sin ledergruppe.

Kommunen og Fylkesmannen har lagt opp til å diskutere følgende temaer:

  • Fylkesmannens forventningsbrev
  • Befolkningsutvikling
  • Arealplanlegging
  • Kommuneøkonomi
  • Barn og unge
  • Integrering og opplæring av flyktninger
  • Utviklingen i pleie og omsorgssektoren

Besøket avsluttes med en befaring i kommunens nye kultursal.