Dokumenter

Samling av presentasjoner fra seminarer, nyttige rapporter i reformarbeidet med mer.

10.11.2015

Presentasjoner fra arbeidsverksted om framtidsbilder og innovasjon

KS/Une Tangen - Innovasjon i kommunerefomen
Fylkesmannen/Anne Marie Vikla - Kommunereformen inn i siste fase
Astrid S. Fuglesang - Framtidsbilder som arbeidsmetode


05.05.2015

Distriktssenteret: "Involvering i praksis"

Distriktssenteret samler og deler kunnskap om kommunereformen. Denne presentasjonen er kort og presis, og inneholder lenker til mange eksempler og verktøy for innbyggerinvolvering. Presentasjonen ble opprinnelig holdt for prosjektledere hos kommunene i Sogn og Fjordane.


27.04.2015

Presentasjoner fra arbeidsverksted om innbyggerdialog

Fylkesmannen og KS arrangerte arbeidsverksted for kommunene 27. april med tema "Den gode innbyggerdialogen". Presentasjonene finner du her.


11.03.2015

Slik kan en intensjonsavtale se ut

I rekken av eksempler fra andre kommuner følger her et eksempel på en intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom Rissa og Leksvik. Se avtalen på fosna-folket.no.


06.03.2015

Presentasjoner fra arbeidsverksted 6. mars

Fylkesmannen og KS arrangerte praktisk rettet arbeidsverksted med erfaringsdeling for kommunene 6. mars. Presentasjonene finner du her.


05.03.2015

Nyttig nettside om kommunereformen og innbyggerinvolvering

MinNyeKommune.no er en side laget av og for åtte kommuner i Rogaland. Siden er et godt eksempel på hvordan man kan involvere innbyggeren og gi god informasjon om kommunereformen.


11.02.2015

Distriktssenteret: "Slik kan unge medvirke i kommunereformen"

Dette kunnskapsnotatet fra Distriktssenteret gir gode råd som kommunene kan benytte seg av:
"Slik kan unge medvirke i kommunereformen" 


11.02.2015

Telemarksforsking: "Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?"

Dette notetet fra Telemarksforsking gir konkrete råd til arbeidet med kommunereformen.
"Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?"


29.01.2015

Kartleggingsrapport: Status i kommunene januar 2015

Ved årsskiftet 2014/2015 foretok Fylkesmannen en enkel kartlegging av status for kommunereformarbeidet i Akershus. Rapporten leses her.


16.01.2015

Veiledningsseminar 15. januar 2015

Presentasjoner fra regjeringens ekspertutvalg, Sandefjord kommune, Kompetansesenteret, Fylkesmannen i Vestfold, Telemarksforskning, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og KS.


Flere nyheter