Organisering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid med kommunereformen er foreløpig organisert på følgende måte: 

Foreløpig organisering av kommunereformarbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foreløpig organisering av kommunereformarbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

 Aktørenes mandat

Styringsgruppe:

Representerer prosjekteier og gir råd til prosjektdirektør

Fylkesgruppe:

Samhandlingsarena for å drøfte status og se på kommunereformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv. Gir råd til Fylkesmannen for å sikre bedre samhandling, dialog og koordinering av kommunereformen i Oslo og Akershus.

Prosjektdirektør:

Leder embetets operative del av reformprosessen. Ansvarlig for planlegging, organisering, bemanning, styring og kontroll av prosjektet.

Prosjektgruppe:

Bistår prosjektdirektøren med best mulig kunnskapsgrunnlag og helhetsperspektiv inn i kommunereformen. Gjennomfører arbeidsoppgaver i prosjektet og bistår ved behov på dialogmøter og folkemøter.

Ved behov innhentes supplerende støtte.

Kommunikasjon:

Prosjektet har egen kommunikasjonsrådgiver som bistår med den strategiske og operative delen av kommunikasjon. 

Kontaktpersoner