Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


11.10.2018

Oversikt over prosjektskjønnsmidler 2018

Vi har utbetalt omlag 8 millioner kroner som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


08.10.2018

Vekst i frie inntekter for Oslo og kommunene i Akershus

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Det vil si at de ekstra skatteinntektene i 2018 på 2,4 mrd. kroner ikke inngår i grunnlaget for beregning av vekst i 2019.


11.09.2018

Grensejustering Neslerud Simarud

Det utredes nå om det kan være hensiktsmessig og ønskelig at et område ved Neslerud og Simarud i Sørum kommune overføres til Nes kommune sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.


04.07.2018

Nye befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrå presenterte i forrige uke oppdaterte tall for befolkningsframskrivinger, og vi har laget prognoser for Oslo og Akershus.


31.05.2018

Besøkte Nesodden kommune

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


25.04.2018

Fylkesmannen besøker Asker kommune

Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.


22.03.2018

Foreslår at Auli og Rånåsfoss samles i Nes kommune

Nes og Sørum kommuner er enige om at Auli og Rånåsfoss er ett tettsted som bør utvikles videre i én kommune. Utredningen underbygger at tettstedet bør samles, og at det bør legges til Nes.


19.03.2018

Invitasjon til å søke om prosjektmidler - prosjektskjønn 2018

Vi har satt til side deler av skjønnsmidlene som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter for våre kommuner. 


27.02.2018

Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Nes og Sørum

I forbindelse med utredning av grensejustering for Auli og Rånåsfoss, er det utført en innbyggerundersøkelse. Resultatene er nå klare.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel