Søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og sanering av kasserte fritidsbåter på Høgslund gård


Høringsfrist 30. januar 2018 23:30

Norsk Lystbåtsanering AS søker Fylkesmannen om etablering av anlegg for mottak, mellomlagring og sanering av kasserte fritidsbåter på Høgslund gård i Skedsmo kommune

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Norsk Lystbåtsanering AS er et nyetablert firma som ønsker å starte med sanering av kasserte fritidsbåter. Bedriften planlegger å tømme båtene for væsker, ta ut motor, drivverk, elektrisk opplegg, jern og glass. Båter av glassfiber og tre skal etter sanering kvernes opp.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 30. januar 2018 til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.
0032 Oslo
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.

 

Kontaktpersoner

Dokumenter