Frivillig vern av skog


Høringsfrist 05. august 2018 23:30

Fylkesmannen legger ut på høring forslag om vern av fire skogområder i Akershus. Et av områdene ligger delvis i Oppland. 

Områdene foreslås vernet som naturreservater i medhold av naturmangfoldloven § 37. Verneforslagene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Les mer i nyhetssaken her 

Vi vil gjerne ha synspunkter på verneforslagene, og ønsker medvirkning som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. 

Fristen for å komme med uttalelse til verneforslagene er 5. august 2018. 

Innspill sendes skriftlig til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.
0032 Oslo 
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no