Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet- Introduksjonsloven

Språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet - vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

For personer som søker permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap stilles det etter 1. januar 2017 vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i samfunnskunnskap. Vilkårene kommer i tillegg til de tidligere kravene om å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnsfag etter introduksjonsloven

Hele brevet kan leses under dokumenter til høyre

Dokumenter