Økonomisk rådgivning

Illutrasjonsfoto

Illutrasjonsfoto

 
Kommunen skal tilby innbyggere sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


10.07.2018

Statistikk for økonomisk rådgivning i Oslo og Akershus i 2017

Fylkesmannens statistikk for økonomisk rådgivning gitt av kommunene og bydelene i Oslo og Akershus viser en reduksjon i antallet nye personer som får tjenesten med 15 % fra 2015 til 2017. 


23.03.2018

Rapport fra tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning

Tilsyn med bydel St.Hanshaugen


05.03.2018

Grunnkurs i økonomisk rådgivning 16. og 17 april

Det er nå satt opp igjen grunnkurs i økonomisk rådgivning for NAV-veiledere, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV.


04.01.2018

Grunnkurs i økonomisk rådgivning - AVLYST

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til et todagers kurs på Sundvolden hotell.


21.07.2017

Statistikk for 2016 - færre varige løsninger

Hvert år lager Fylkesmannen i Oslo og Akershus en statistikk over hvor mange med gjeldsproblemer og andre økonomiske problemer som får hjelp av kommunene og bydelene i fylkene våre. Tallene er innsendt av spesialistene i kommunene og bydelene, og viser deres registrerte saker i 2016. 


06.07.2016

Statistikk økonomisk rådgivning 2015

7336 personer har fått hjelp med økonomi og gjeld i Oslo og Akershus i 2015.


04.07.2016

Rapport fra tilsyn med Enebakk kommunes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning


01.07.2015

Kommunene/NAV hjelper mange innbyggere med økonomi- og gjeldsproblemer

Statistikk - illustrasjon

Statistikk - illustrasjon

Over 7300 personer fikk i 2014 hjelp av en økonomisk rådgiver med sine økonomiske problemer i Oslo og Akershuskommunene. Det viser tall innsendt fra økonomiske rådgivere. De kommunale rådgiverne hjalp omtrent like mange personer med gjeld og økonomi som året før. Alle som ønsker økonomisk rådgivning skal kunne søke om dette på sitt lokale NAV-kontor. Der skal de få kompetent bistand til å løse problemer med økonomi og gjeld.


12.05.2015

Rapport fra tilsyn - økonomisk rådgivning

Tilsyn med bydel Grorud


20.08.2014

Statistikk

Statistikk - illustrasjon

Statistikk - illustrasjon

Økonomisk rådgivning i bydeler i Oslo og kommuner i Akershus i 2013


Flere nyheter