Forebygging av vold mot helsepersonell

Det er arbeidsgivere som har ansvar for å sikre helsepersonell mot vold og trusler. Mange arbeidsgivere jobber systematisk med forebygging og det er blitt bedre registrering av hendelser.

​Helsedirektoratet har kartlagt omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler som del av HMS-arbeidet. Oppdraget gjaldt både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon: se lenke på høyre siden.