Fagdag Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Den 27.sept.2017 arrangerer Fylkesmannen i Oslo og Akershus informasjonsmøte om opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og tilskuddsordningen Styrking av habilitering og rehabilitering i
kommunene .

I den anledning inviteres noen av de kommunene som har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler fra Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene- ordningen.

Måler er at dere kan fortelle litt om status for deres prosjekter, formålet med prosjektene dere har satt i gang, samt kommunenes planer på habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.

Fylkesmannen håper at deres arbeid hittil kan være til inspirasjon for de kommuner/bydeler som ennå ikke har søkt.