Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


10.07.2018

Statistikk for økonomisk rådgivning i Oslo og Akershus i 2017

Fylkesmannens statistikk for økonomisk rådgivning gitt av kommunene og bydelene i Oslo og Akershus viser en reduksjon i antallet nye personer som får tjenesten med 15 % fra 2015 til 2017. 


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i bydelene i Oslo.


06.07.2018

Rapport fra tilsyn med med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk helse

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.


29.06.2018

Boligsosial konferanse Akershus 2018

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i kommunene i Akershus.


07.05.2018

Nyttig informasjon

Her finner du nyttig informasjon til verger og representanter


13.04.2018

Primærhelseteam

Primærhelseteam - mer til de som trenger det mest.

Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


23.03.2018

Rapport fra tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning

Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med bydelens virksomhet etter sosialtjenestelovens kapittel 4,
og skal påse at den drives i samsvar med loven og forskriftene til loven, jf. sosialtjenesteloven
§ 9.


16.03.2018

Pilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam

Helsedirektoratet søkjer sju kommunar til ein pilot for strukturert tverrfagleg oppfølging av personer med store og samansette behov.


08.03.2018

Seminar om unge erfaringskonsulenter

«Nå er gørra mi blitt kompetanse for hjelpeapparatet»

Hvorfor er unge erfaringskonsulenter en suksess i helse og sosialtjenestene i Oslo? Hva er det som gjør at unge erfaringskonsulenter får bedre innpass i ungdomsgruppa enn fagpersoner? Hva er erfaringkonsulentenes metoder for å jobbe med ungdom?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel