Statsborgerseremoni ble gjennomført for første gang i Norge 17. desember 2006

Seremonien var for personer over 18 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra 1. august og frem til 31. oktober 2006.

Arrangementet var i Oslo rådhus fra klokken 1330 til 1700. Seremonien starter kl. 1400. 

I forbindelse med ny statsborgerlov (1. september 2006) er det innført en frivillig statsborgerseremoni. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og fylkesmennene i Hedmark, Vest-Agder, Hordaland og Troms gjennomførte de første seremoniene 17. desember. 

Fylkesmannen Hans J. Røsjorde ledet seremonien. Med statsborger­seremonien vil den norske stat ønske nye borgere velkommen, og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. 

På programmet var det taler, kulturinnslag, avlegging av troskapsløfte og overrekking av praktbok om Norge ”Velkommen som ny statsborger”. Seremonien ble avsluttet med enkel servering. 

Deltakelse i den frivillige statsborger­seremonien innebærer avleggelse av et troskapsløfte. Troskapsløftet vil ikke skape rettslige forpliktelser. Det er først og fremst en symbolsk og personlig handling for den enkelte. 

Troskapsløftet lyder: ”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.” Løftets ordlyd ble vedtatt av Kongen i statsråd 16. juni 2006. I utarbeiding av troskapsløftet er det lagt vekt på at ordlyden skal være samlende, meningsbærende og enkel. 

Fylkesmannen håper at seremoniene vil bidra til å styrke båndet mellom det norske samfunnet og nye borgere.