Statsborgerseremonier

Er du ny norsk statsborger? Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 

Statsborgerseremoni i Oslo rådhus - høsten 2014

Statsborgerseremoni i Oslo rådhus - høsten 2014

 


15.10.2018

Fylkesmannen har invitert til statsborgerseremoni

Arrangementet foregår søndag 18. november i Oslo rådhus. 


08.11.2006

Statsborgerseremoni ble gjennomført for første gang i Norge 17. desember 2006

Seremonien var for personer over 18 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra 1. august og frem til 31. oktober 2006.