Fylkesmannen forenkler søknader om separasjon

Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema.

Det elektroniske skjemaet henter inn opplysninger som alt er lagret hos folkeregisteret. Skjemaet har hjelpetekster som gjør det lettere å forstå fremgangsmåten for å søke. I tillegg skal skjemaet lages slik at det ikke kan sendes inn før alle opplysningene er kommet med, sier Jørgen Tistel, prosjektleder hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Den digitale søknaden skal bidra til at saksbehandlingstiden for separasjonssøknader blir kortere.

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er initiativtakere til å utvikle et digitalt skjema. 

I en overgangsfase, vil det fortsatt være mulig å søke om separasjon via det gamle papirskjemaet.