Over 236 millioner ble utbetalt til tros- og livssynssamfunn i Oslo og Akershus

Illustrasjon: Statstilskudd
Illustrasjon: Statstilskudd

Beløpet ble i 2017 fordelt på 441 588 medlemmer.

Oversikten over utbetalte statstilskudd til de enkelte tros- og livssynssamfunnene for 2017 ligger på høyre side. Den inneholder også opplysninger over utbetalte tilskudd fra andre Fylkesmenn. Vi kan kun besvare spørsmål om tilskudd til de tros- og livssynssamfunnene som er underlagt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Spørsmål som gjelder andre samfunn må rettes direkte til den aktuelle Fylkesmannen. Merk at opplysningene i statistikken kan sammenstilles på ulike måter ved å bruke søkefeltene. Enkelte tilskuddssaker er ikke behandlet ferdig, noe som kan føre til mindre justeringer i medlems- og beløpstall etterhvert.

 

Utbetalt   beløp*

Utbetalt   for antall medlemmer

Støtte   per medlem

2017

236   691 168,-

441   588  

536,- 

2016 

212 594 936,-

450   413 

472,- 

2015

196   348 374,-

404   009

486,-

2014

195   284 917,- 

434 933 

449,- 

2013

171781008,- 

407.064 

422,- 

2012

153.889.256,-

380.914

404,-

2011

147.943.020,-

359.085

412,-

2010

126.684.919,-

334.261

379,-

2009

115.375.260,-

323.180

357,-

2008

104.588.340,-

312.204

335,-

2007

98.044.992,-

302.608

324,-

2006

84.025.460,-

278.230

302,-

2005

78.898.309,-

274.907

287,-

2004

80.617.276,-

 

274,-

2003

76.858.187,-

 

269,-

2002

73.390.537,-

 

231,-

2001

64.270.164,-

 

231,-

2000

57.737.574,-

 

219,-

1999

53.213.864,-

 

212,-

1998

52.660.552,-

 

208,-

1997

47.449.035,-

 

195,-

1996

33.039.955,-

 

158,15

1995

32.711.418,-