Vår rolle under stortingsvalget

I dag er det stortingsvalg. Etter valgloven skal Fylkesmannen kontrollere valget i Oslo.

På vegne av Stortinget skal vi kontrollere Oslo valgstyres møtebøker og protokoller med sikte på å avdekke feil som har betydning for gyldigheten av valget. Vi skal derfor, etter å ha mottatt valgstyrets materiale, utarbeide en protokoll som sendes til Stortinget og riksvalgsstyret jamfør valglovens § 10-9. 

I alle andre fylker er det fylkesvalgstyrene som kontrollerer valgoppgjøret for kommunene, mens i Oslo er det altså Fylkesmannen som utfører den endelige kontrollen.