Forliksrådene

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Vis mer


08.05.2018

Nå kan kommunene sende digital melding om valg av nye forliksrådsmedlemmer og oppnevning av midlertidig stedfortreder

Det er utviklet to nasjonale elektroniske skjema for forliksrådene.Kontaktpersoner