Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak.

Mattilsynet er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som produserer, bearbeider og selger mat og drikke.

Nye virksomheter har meldeplikt, og må på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet via Mattilsynets skjematjenester. Det må også søkes om godkjenning for ny næringsmiddelvirksomhet.