Midlertidig forenkling av tuberkulosescreening av asylsøkere

Tuberkuloseundersøkelse av alle asylsøkere er lovpålagt, uavhengig av hvor mye tuberkulose det er i landet de kommer fra.  Dette opprettholdes.  Fra i dag gjøres det en midlertidig endring slik at de som kommer fra et land uten høy forekomst av tuberkulose, som Syria og Iran, ikke behøver å ta blodprøven IGRA i tillegg til lungerøntgen.

Folkehelseinstituttet har fått tilbakemeldinger om betydelige problemer med gjennomføringen av rutinemessig tuberkuloseundersøkelse av asylsøkere. I nasjonal tuberkulosekomité av 4. november, var det enighet noen midlertidige endringer.

Fra 9. november 2015 er det ikke nødvendig å ta den supplerende blodprøven IGRA (Inteferon Gamma Release Assay) av asylsøkere som kommer fra land uten høy forekomst av tuberkulose, som Syria og Iran. For andre asylsøkere kan IGRA-undersøkelsen utsettes inntil tre måneder.

De nye anbefalingene for rutinemessig tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere er:

  • Alle barn under 15 skal undersøkes ved ankomst med enten 1) IGRA 2) Mantoux med bekreftende IGRA eller 3) lungerøntgen.
  • Alle over 15 år skal undersøkes med røntgen ved ankomst.
  • Alle under 35 år fra land med høy forekomst av tuberkulose skal undersøkes med IGRA/ Mantoux innen 3 måneder. 

Se også: Flytskjema for rutinemessig tuberkuloseundersøkelse

MRSA-screening

Det er ikke nødvendig å teste rutinemessig for MRSA eller andre resistente mikrober før den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen.

Se også Undersøkelse for resistente bakterier – MRSA, VRE og ESBL-holdige bakterier

Kontaktpersoner

Lenker