Vi mottok 220 søknader om askespredning i 2017

I Oslo og Akershus gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder i marka og i Oslofjorden mellom Asker og Steilene.

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette.  Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år. 

Gravferdsloven (askespredning m.v.)

År

avslag

sted

innvilget   marka

innvilget

sjø

oversendt andre

forhånds-tillatelse

klage

annet

Sum

2017

 

27

91

18

64

 

20

 220

2016

 

35

 81

 12

 63

 

 7

 198

2015

1

21

 49

 6

 41

0

 2

 120

2014

1

16

 48

 8

 44

0

 2

 119

2013

 6

11

 46

 7

 60

1

 3

 134

2012

1

9

40

11

42

1

 

 104

2011

7

13

32

4

30

 

 

86

2010

1

10

21

7

23

8

 

71

2009

2

11

23

10

45

1

1(trukket)

92

2008

2

10

26

5

28

0

0

71

2007

1

10

26

7

28

 

3

75

2006

1

9

20

13

32

5

0

80

2005

1

8

17

4

34

 

1

65

2004

2

5

19

9

33

2

2

72

2003

4

7

15

8

29

1

6

74

2002

5

1

13

8

20

1

6

54

2001

2

3

6

 

14

1

4

36

2000

2

1

3

      

10

1

 

22

1999

2

1

 

5

10

3

   

27

1998

1

 

 

4

7

2

2

17

1997

1

     

 

7

2

6

1

21