Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


15.10.2018

Fylkesmannen har invitert til statsborgerseremoni

Arrangementet foregår søndag 18. november i Oslo rådhus. 


15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


31.08.2018

Bli bedre til å anvende barnekonvensjonen

Fylkesmannen inviterer ansatte i kommuner og bydeler til seminar om barnekonvensjonen.


22.08.2018

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem i, eller utenfor domstolene?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.


14.06.2018

Vi har ny postadresse fra 1. juli

Den nye adressen er:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold 
Postboks 325 
1502 Moss  

E-postadressen er ikke endret. Den er fortsatt fmoapostmottak@fylkesmannen.no


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


28.02.2018

2796 separasjoner ble gitt i Oslo og Akershus i 2017

Antall skilsmissebevillinger var 2583.


26.02.2018

Vi utbetalte over 40 millioner til fri rettshjelp i 2017

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel