Klager på standpunktkarakter

Vi har behandlet 192 klager på standpunktkarakterer for skoleåret 2016/2017. Klagene er fra både offentlige og private grunnskoler i Oslo og Akershus.

For skoleåret 2015/2016 var antall klager 225. I 2009 var antall klager 419. Siden har det vært en jevn nedgang. De siste årene ser det ut til at antall klager er i ferd med å flate ut. Til og med skoleåret 2015/2016 har antall klager som ikke har fått medhold ligget på under 28 %. For skoleåret 2016/2017 har antallet klager som ikke har fått medhold økt til 45 %. 

I vedtakene hvor vi konkluderer med at gjeldende bestemmelser om fastsetting av standpunktkarakteren ikke er fulgt, eller det kan reises tvil om bestemmelsene er fulgt, opphever vi standpunktkarakteren. Saken blir da sendt tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal gjøre en ny vurdering og rektor skal fastsette den endelige karakteren. 

Av de 192 klagene vi har behandlet, har vi mottatt 88 tilbakemeldinger fra rektorene om den endelige karakteren. 59 av disse tilbakemeldingene viser at standpunktkarakteren ikke har blitt endret, mens 29 karakterer har blitt hevet.

Kontaktpersoner