Tilleggsbevilging: Lokale tilretteleggingsmidler for ABLU og barnehagelærerutdanning, deltid.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått en tilleggsbevilging på 3, 45 mill, til lokale tilretteleggingsmidler. Tildligere har vi fått tildelt 3,4 mill., totalt for denne tilskuddsordningen er det bevilget 6,85 mill. for Oslo og Akershus. Det er igjen åpnet for muligheten til å søke om lokale tilretteleggingsmidler for barnhageeirer, studieåret 2017/18. Midlene blir utbetalt til barnehagen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir kun midler til studiene ABLU og deltid barnehagelærerutdanning. ABLU stuidiet har førsteprioritert, utover denne prioriteringen er det "første mann til mølla"- prinsippet som gjelder. Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes en gang pr. student.

Hvordan midlene skal benyttes:

  • Barnehagen skal bruke midlene for å tilrettelegge for studiedeltakelse til den enkelte ansatte - midlene skal i hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer
  • Midlene kan brukes som vikarmidler for at den ansatte skal få permisjon med lønn - kan dekke reise- og/eller oppholdsutgifter og studiemateriell for den ansatte
  • Midlene dekke utgifter den ansatte har etter regning/faktiske utgifter. Disse utgiftene må dokumenteres.

For å søke benytte elektroisk søknasskjema

Søknadasfrist:
Første mann til mølle, eller senest innen 20.09.2017