Nettkurs om skolemiljø og mobbing

Utdanningsdirektoratet tilbyr nettkurs om skolemiljø og mobbing i samarbeid med Høgskolen Innlandet. Nettkurset er en støtte til skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø.

Tilbudet starter for skole i januar 2018 og for barnehage i august 2018. Påmelding for skoler høsten 2017.

Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens eller barnehagens kollektive kompetanse. Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet vil i tillegg være med som en viktig medspiller.

Målgruppe: barnehager og skoler, myndighet og eiere som ønsker å jobbe selvstendig med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Arbeidsform: Selvstendig arbeid med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet