Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trygt og godt på skolen for alle


Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Retten gjelder som enkeltperson, som en del av en gruppe og som en del av skolesamfunnet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 17.08.2017

De som arbeider på skolen skal følge med på om alle elever har det trygt og godt. Dersom en elev sier fra eller en voksen oppdager at en elev ikke har det trygt og godt, skal den voksne gjøre noe med en gang og si fra til rektor. Rektor skal undersøke saken, lytte til eleven og bestemme hva som bør gjøres. Rektor skal lage en aktivitetsplan som viser hvordan eleven skal få det trygt og godt igjen.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Dette er en holdning alle som arbeider ved skolen skal vise og følge opp.

Elever eller foreldre til elever som opplever at skolen ikke arbeider godt nok med skolemiljøsaken, kan kontakte oss hos Fylkesmannen og be om hjelp.

Hos Fylkesmannen har vi ansatt flere nye medarbeidere, slik at vi skal være sikre på at vi kan håndtere henvendelsene som kommer, på en rask og god måte. På bildet under ser du noen av dem som skal jobbe med henvendelser om skolemiljøet. 

Under Trygg skolehverdag uten mobbing på denne siden kan du lese mer om dette.

På vår facebook-side kan du se en video som forklarer det nye regelverket.


Fra øverst til venstre:  Elin Jernberg, Jan Petter Nielsen, Heidi Lindhagen, Warvin Ringkjøs, Lisa Andresen, Trine Andresen, Beate Marswall, Frida Eidelbrekt, Kristin Sæbø Ekman og Stein Olav Febakke.

Disse var ikke til stede: Marit Aarflot, Iris Margareta Binder og Ann-Karin Bjerke