Nye læreplaner i fag

Arbeidet med å fornye læreplanene i fag er i full gang. Nå kan du være med å gi innspill til Fagfornyelsen.

Alle læreplanene i fag skal fornyes, og tas i bruk høsten 2020. Faggrupper er igang med å se på kjerneelementer i alle fagene. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Gi fagruppene innspill
Alle har mulighet til å gi innspill til arbeidet. Informasjon om arbeidet med Fagfornyelsen finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Bruk Fagfornyelsen i utviklingsarbeidet
Vi oppfordrer skoler og skoleeiere til aktivt å bruke fagfornyelsen i utviklingsarbeidet. Både gjennom å gi innspill til faggruppene, men også i det pågående arbeidet med utvikling og læreplanarbeid.