Klagebehandling 2017 – norskeksamen for grunnskolen

25% av de som klaget fikk endret sin eksamenskarakter i norsk hovedmål etter klagebehandling i 2017.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt ansvaret for klagebehandlingen etter skriftlig eksamen i norsk hovedmål og norsk for elever med fritak for vurdering i sidemål for hele landet (NOR0214 og NOR1415).

Klagebehandlingen ble avviklet 5. og 6. juli 2017. I løpet av disse dagene ble 408 besvarelser vurdert. Av disse fikk 25% endret sin eksamenskarakter.

Skolen har ansvar for at klager får melding om resultatet av klagebehandlingen. Skolen finner endelig karakter og begrunnelse i den nye eksamenstjenesten via eksamen.udir.no.

 

Kontaktpersoner