Klage på standpunktkarakterer

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. Veiledninger og klageskjemaer finner du her.

Klagefrist

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Dette framgår av forskriften til opplæringsloven § 5-4.

Klagefristen skal regnes fra det tidspunktet som vedtaket har kommet fram til den som har klagerett. Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett. Dette følger av forskriften til opplæringslovens § 5-2. Fylkesmannen anser derfor at foresatte også må informeres om standpunktkarakteren og om klagemuligheten.

Dersom skolen anser at klagen innkommer for sent skal skolen fatte et avvisningsvedtak. Elev/foresatte kan påklage avvisningsvedtaket til Fylkesmannen. Klagen adresseres til skolen og sendes via skolen til Fylkesmannen.

Videregående opplæring

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i videregående opplæring ved norske skoler i utlandet. For mer informasjon om klager på standpunktkarakter i videregående opplæring, se lenker til Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune i høyremargen.