Sensorskolering for grunnskolen 2017

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til sensorskolering for grunnskolen våren 2017.

Det er parallelle skoleringer for fagene norsk, engelsk og matematikk. Deltakelse er gratis, og det vil bli servert lunsj. Det er kun anledning til å delta for oppnevnte sensorer fra Oslo og Akershus ved skriftlig eksamen 2017.

Dato for sensorskoleringen er tirsdag 6. juni.

Frist for påmelding: 19.mai.

Skoleringen starter kl. 09:00, og varer til kl. 16:00.

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen ikke dekker vikar- og reiseutgifter, deltagelse må derfor avklares med skolen/kommunen.

Kart over stedet for sensorskoleringen:

 

Kontaktpersoner