Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer


07.02.2014

Rapport fra tilsyn med familievernkontoret Øvre Romerike 02.12.2013


20.06.2013

Tilsyn med familievernkontoret i Follo 18.04.2013


13.06.2013

Tilsyn med familievernkontoret Asker og Bærum 08.04.2013

Tilsynsmyndigheten har ingen bemerkninger til de prioriteringer kontoret foretar. Ressurssituasjonen tilfredstiller ikke fullt ut normen og vurderes i samråd med Bufetat.


17.01.2013

Tilsyn med familievernkontoret Nedre Romerike 13.11.2012

Ressurssituasjonen tilfredsstiller ikke normen og telefonsystemet fungerer ikke godt nok. Tilsynsmyndigheten har ingen bemerkninger til prioriteringer kontoret foretar og avdekket ikke lovbrudd.